Gestaltterapi

Gestaltterapi

Hvad er gestaltterapi?


For mange mennesker er det svært at reagere, når de kommer ud for ubehagelige eller sårende situationer. De laver en masse forskellige krumspring for at undgå ubehaget eller smerten.


Det kan f.eks. være tankeflugt, fantasier, rollespil, manipulation, kontrol, opbygning af muskelspændinger eller sygdom. At rea-gere sådan bidrager meget sjældent til at få det bedste ud af situationen.


Og ofte bliver reaktionen en vane der beskytter mod ubehaget. Sorgen eller vreden over en sårende bemærkning forbliver uudløst, og dukker måske først op mange år senere i en helt anden sammen-hæng og kan komme til at gå ud over sagesløse.


I perioden inden udløsningen bindes en del energi, som kunne have været anvendt til noget bedre.


Efter gestaltmetoden lærer du at blive bevidst om, hvem du er, hvordan du reagerer og handler for at få opfyldt dine behov bedst muligt. Du vil opdage dine egne ressourcer og lære at anvende dem. Du vil finde troen på dig selv, så du derved tager ansvar for dit eget liv. Du vil også lære at frigøre den indelukkede energi.


Jeg tager udgangspunkt i nuet og du bliver gjort bevidst om dine egne ressourcer og hvordan du frigør mest mulig energi.


Se mine ydelser indenfor personlig udvikling, coaching og psykoterapi.


Ring til mig på tlf. 60705060 eller tag kontakt her for at høre nærmere.

2BB1 v/ Bendt Bülow | Helsingørsgade 11 C, st. th | 3400 Hillerød | Tlf.: 60705060 | bb@2bb1.dk

Copyright © All Rights Reserved