Psykoterapi

Psykoterapi

Undgå selvdestruktiv adfærd

For mange mennesker sker bearbejdningen enten af sig selv eller med gode venners hjælp, og for andre mennesker er det svært at reagere hensigtsmæssigt, når de kommer ud for overgange, specielt de ubehagelige og smertelige.


Mange af de sidste reagerer med fortielse, mismod, overdrevent brug af mad eller alkohol, fornægtelse, opfindelse af syndebukke eller andre reaktioner, der tjener det formål at skjule smerten. Disse måder at reagere på, bidrager meget sjældent til at få det bedste ud af situationen. Det slider på selvtilliden og sikkerheden i omgangen med andre mennesker. Og adfærden bliver nærmest selvdestruktiv.


Gennem oplevesesorienteret psykoterapi kan svære overgange bearbejdes. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Hjælp til overgange

Som gestaltterapeut tilbyder jeg hjælp til livets overgange gennem udviklingssamtaler, øvelser og oplevelsesorienteret psykoterapi


Overgange kan være mange forskellige og helt naturlige tildragelser i den enkeltes liv. Nogle af disse er forbundet med direkte tab af relationer (f.eks. skilsmisse, død og i nogen grad pensionering og fyring), andre er forbundet med store ændringer i dagligdagens rutiner (f.eks. børnefødsler, børn flytter hjemmefra og alvorlig sygdom).


Tit er der tale om tab, som det fremtrædende og en ikke umiddelbart synlig gevinst, hvor tabet ved f.eks. dødsfald er det fremtrædende og gevinsten lidt kynisk sagt er friheden, medens børnefødslen i familien vil have den modsatte synsvinkel, hvor tabet er friheden, medens gevinsten er den lille nye.


Uanset hvilket udgangspunkt hver enkelt har og hvilken synsvinkel der anlægges fra starten er det vigtigste at gøre sig begge sider af hændelsen bevidst, og forholde sig til både tab og gevinst, specielt på længere sigt.


Kontakt mig for at hjælp til overgangene i dit liv.